Menu
Office 365

Office 365

Prehľad informácií

Microsoft®Offi ce 365 predstavuje vzájomne previazané cloudové (= poskytované cez internet z dátových centier spoločnosti Microsoft) verzie našich najobľúbenejších produktov pre komunikáciu a spoluprácu s najnovšou verziou nášho balíka kancelárskych aplikácií. Offi ce 365 tak dokáže plniť potreby organizácií všetkých veľkostí, od živnostníkov cez malé, stredné aj veľké fi rmy a úrady štátnej či miestnej správy po vzdelávacie inštitúcie. Umožňuje im ušetriť čas aj fi nančné prostriedky a taktiež uvoľniť cenné zdroje

Hlavné výhody riešenia Office 365

 • Prístup k e-mailu, dokumentom a kalendáru prakticky z ľubovoľného zariadenia
 • Jednoduchá a zabezpečená spolupráca s kolegami aj obchodnými partnermi
 • Transparentná spolupráca so systémom Microsoft Office a ďalšími každodenne používanými programami
 • Funkcie na obchodnej úrovni, ako je telefonická podpora IT, finančne garantovaná 99,9 %-ná dostupnosť, geografi cká redundancia, zotavenie v prípade havárie a robustné prvky a štandardy zabezpečenia a ochrany osobných údajov
 • Ucelené riešenia zahŕňajúce kancelárske aplikácie, portály, extranety, externé webové lokality, zasielanie okamžitých správ, hlasové aj videokonferencie, webové konferencie, e-mail, hlasová pošta a zjednotené zasielanie správ
 • Možnosť voľby rôznych služieb podľa potreby, ktoré ponúkajú predvídateľnosť a flexibilitu pre celú alebo ľubovoľnú časť

Súčasti riešenia Office 365

Microsoft Office

Svetovo najpoužívanejší balík kancelárskych nástrojov pre klientske počítače (Office Professional Plus) aj webová lokalita (Office Web Apps) teraz transparentne prepojené a poskytované prostredníctvom cloudových služieb pre najvyššiu produktivitu pri práci na počítači, z mobilného telefónu aj vo webovom prehľadávači

Exchange Online

Cloudové riešenie pre e-mail, kalendár a kontakty s najaktuálnejšou antivírusovou a antispamovou kontrolou. Umožňuje pracovať s e-mailom prakticky na ľubovoľnom SharePoint Online

Cloudová služba pre vytváranie webových lokalít na prepojenie kolegov, partnerov a zákazníkov. Ponúka taktiež podnikové sociálne siete a rozsiahle možnosti prispôsobenia nastavenia.

Lync Online

Cloudové riešenie pre zasielanie okamžitých správ, sledovanie stavu a online schôdze s možnosťou zdieľania obrazovky a konania audio a videokonferencií

Paušálne ponuky riešenia Office 365

Office 365 dokáže plniť potreby organizácií všetkých veľkostí prostredníctvom ponúk paušálov pre všetky od nezávislých špecialistov po malé, stredné aj veľké firmy a od úradov štátnej či miestnej správy po vzdelávacie inštitúcie. Umožňuje im ušetriť čas aj finančné prostriedky a taktiež uvoľniť cenné zdroje.

Office 365 pre malé firmy

Ľahko použiteľný balík webových nástrojov pre malé firmy, živnostníkov a špecialistov, ktorí požadujú služby kancelárskych aplikácií na firemnej úrovni. Ponúka nástroje, ktoré používatelia poznajú a s ktorými každodenne pracujú. Medzi výhody patria:

 • Prístup k e-mailu, dôležitým dokumentom, kontaktom a kalendáru z prakticky ľubovoľného zariadenia, ako napríklad PC, Mac, Windows Phone, iPhone, Android či BlackBerry Internet Service*
 • Offi ce Web Apps pre prezeranie, úpravy a zdieľanie dokumentov
 • Veľké 25-gigabajtové poštoví schránky pre každého používateľa a možnosť odosielať prílohy s veľkosťou až 25 MB
 • Jednoducho použiteľné návrhárske nástroje na rýchle vytváranie profesionálne vyzerajúcich webových lokalít
 • Heslom chránené tímové webové lokality pre spoluprácu na dokumentoch a informáciách
 • Popredné antivírusové a antispamové riešenia s automatickými aktualizáciami
 • Integrované zasielanie okamžitých správ, sledovanie stavu, online schôdze prostredníctvom audiovizuálnych konferencií a zdieľanie údajov medzi viacerými používateľmi
 • Finančne zaistená zaručená 99,9 %-ná dostupnosť služieb
 • Nepretržitá moderovaná komunitná podpora

Príklad:

Organizácie s 1–25 používateľmi (max. 50), ktoré majú minimum IT prostriedkov. Organizácie, ktoré majú pokročilejšie potreby, ako napríklad federalizovaná adresárová služba Active Directory, archivácia z legislatívnych dôvodov, hosťovaný BlackBerry Enterprise Server či nepretržitá telefonická podpora, by mali zvážiť ponuku Office 365 pre podniky.

Cena: 5,25 EUR za používateľa a mesiac

Zahŕňa:

 • Webové kancelárske aplikácie Offi ce Web Apps
 • Exchange Online pre e-mail, mobilný prístup, kalendár, kontakty, antivírusovú a antispamovú ochranu
 • SharePoint Online pre tímové webové lokality, služby Access Services a jednoduché vytváranie verejných webových lokalít
 • Lync Online pre zasielanie okamžitých správ a online schôdze
 • Nepretržitá moderovaná komunitná podpora
 • Zjednodušené nastavenie a správa
 • Používateľská domovská stránka riešenia Office 365 pre malé firmy

* Používatelia Blackberry Internet Service prijímajú tzv. push e-mail a môžu si do svojho zariadenia Blackberry pridať kalendár a kontakty prostredníctvom synchronizácie cez kábel s aplikáciou Outlook v osobnom počítači. Prístup z mobilných zariadení závisí od dostupnosti mobilnej siete.

Office 365 pre podniky

Prinášame celý rad paušálnych ponúk, ktoré spĺňajú potreby fi riem aj úradov štátnej či miestnej správy všetkých veľkostí a požiadaviek na IT. Každá z týchto ponúk však zaručuje 99,9 %-nú dostupnosť a zabezpečenie a podporu, akú je možné očakávať od spoločnosti Microsoft. Offi ce 365 ponúka vysokú fl exibilitu, lebo fi rmám umožňuje sprístupniť ich používateľom iba tie služby, ktoré potrebujú, a tieto služby platiť iba v závislosti od rozsahu ich používania. Medzi výhody patria:

 • Veľké 25-gigabajtové poštové schránky a možnosť odosielať prílohy s veľkosťou až 25 MB
 • Finančne zaistená zaručená 99,9 %-ná dostupnosť na základe zmluvy o úrovni služieb (SLA)
 • Nepretržitá podpora na úrovni IT cez telefón, web či e-mail
 • Jednotné prihlasovanie pri nasadení adresárovej služby Active Directory
 • Najnovšia verzia balíka Offi ce Professional Plus, ktorý používateľom sprístupňuje služby pre komunikáciu a spoluprácu
 • Offi ce Web Apps pre prezeranie, zdieľanie a základné úpravy dokumentov priamo vo webovom prehľadávači
 • Popredné antivírusové a antispamové riešenia s automatickými aktualizáciami
 • Integrované zasielanie okamžitých správ, sledovanie stavu, online schôdze prostredníctvom audiovizuálnych konferencií a zdieľanie údajov medzi viacerými používateľmi
 • Tímové webové lokality na zdieľanie, správu a vyhľadávanie informácií a materiálov

Príklad súčasných zákazníkov využívajúcich služby BPOS:

Súčasní zákazníci              využívajúci           služby    Microsoft              Business Productivity Online Suite majú k dispozícii rovnaké služby s novými vylepšeniami za rovnakú cenníkovú cenu, akú platia v súčasnosti. Cenníková cena: 8,5 EUR za používateľa a mesiac

Zahŕňa:

 • Exchange Online pre e-mail, mobilný prístup, kalendár, zisťovanie používateľov, antivírusovú a antispamovú ochranu
 • SharePoint Online pre pokročilé portály pre spoluprácu
 • Lync Online pre zasielanie okamžitých správ a online schôdze
 • Nepretržitá telefonická podpora na úrovni IT
 • Licencie pre používanie softvéru na vlastných zariadeniach
 • Funkcie pre riadenie a správu

Nové vylepšenia:

 • Jednotné prihlasovanie
 • Nová webová aplikácia Outlook Web App
 • Archivácia, uchovávanie a vyhľadávanie e-mailov naprieč poštovými schránkami
 • Prezeranie dokumentov pomocou Offi ce Web Apps Väčší ukladací priestor pre SharePoint
 • Osobné lokality a ďalšie nové tímové webové lokality
 • Prehľadávanie webových lokalít

Príklad s klientskym softvérom Offi ce:

Pre organizácie, ktoré chcú spolu so všetkými funkciami riešení Exchange, SharePoint a Lync Online taktiež klientsky softvér Offi ce Professional Plus.

Cenníková cena: 22,75 EUR za používateľa a mesiac

Zahŕňa:

 • Klientsky softvér Offi ce Professional Plus
 • Webové kancelárske aplikácie Offi ce Web Apps
 • Exchange Online pre e-mail, mobilný prístup, kalendár, zisťovanie používateľov, antivírusovú a antispamovú ochranu a taktiež pokročilé funkcie pre hlasovú poštu,

zjednotené zasielanie správ a archiváciu z legislatívnych dôvodov

 • SharePoint Online pre pokročilé portály pre spoluprácu a ďalšie pokročilé funkcie ako Forms, Access, Visio a Excel Services
 • Lync Online pre zasielanie okamžitých správ a online schôdze
 • Nepretržitá telefonická podpora na úrovni IT
 • Licencie pre používanie softvéru na vlastných zariadeniach
 • Funkcie pre riadenie a správu

Paušálne ponuky pre prácu z terminálov

Mnohí používatelia vo veľkých podnikoch nemajú vlastný počítač. Offi ce 365 ponúka aj riešenie pre týchto používateľov, ktorým poskytuje prístup k e-mailu a fi remným informáciám. Paušály začínajú na 2 EUR za používateľa a mesiac v prípade základných e-mailových služieb. Paušály pre terminály umožňujú organizáciám znižovať náklady a pritom poskytovať používateľom presne tie služby, ktoré potrebujú. Medzi výhody patria:

 • Ukladací priestor s veľkosťou 500 MB pre každú e-mailovú poštovú schránku
 • Prístup prostredníctvom protokolu POP3 cez mobilné pripojenie
 • Outlook Web App pre prístup k e-mailu z počítača
 • Možnosť prezerať webové lokality SharePoint a zaistiť si tak trvalú informovanosť
 • Offi ce Web Apps (iba v niektorých paušáloch)
 • Jediná konzola pre správu IT, ktorá umožňuje pridávať používateľov a zriaďovať pre nich rôzne paušály

Office 365 pre vzdelávanie

Cloudové služby pre vzdelávacie inštitúcie, ktorým umožňujú ušetriť fi nančné prostriedky, ponúknuť študentom prístup k známym moderným kancelárskym nástrojom a zároveň uvoľniť zdroje. Vďaka obmedzeniu času a úsilia venovaného správe serverov môže IT personál študentom poskytovať najnovšie služby bez toho, aby nad nimi stratil kontrolu. Dostupnosť bude oznámená neskôr.

Výhody:

 • Veľké 25-gigabajtové poštové schránky a možnosť odosielať prílohy s veľkosťou až 25 MB
 • Prístup k e-mailu, dôležitým dokumentom, kontaktom a kalendáru z prakticky ľubovoľného zariadenia, ako napríklad PC, Mac, Windows Phone, iPhone, Android či BlackBerry
 • Obsahuje aplikácie, ktoré študenti poznajú a najčastejšie používajú – Microsoft Outlook®, Word, Excel®, PowerPoint® a OneNote®.
 • Prístup študentov k aplikáciám Offi ce Web Apps pre prezeranie, zdieľanie a základné úpravy dokumentov
 • Tímové webové lokality na zdieľanie, správu a vyhľadávanie informácií a materiálov
 • Popredné antivírusové a antispamové riešenia s automatickými aktualizáciami
 • Voliteľný prístup študentov k 25-gigabajtovému bezplatnému online ukladaciemu priestoru Windows Live SkyDrive Najnovšia verzia programu Microsoft Live@Edu, ktorého členmi sú tisíce škôl a milióny študentov

Riešenie pre základné a stredné školy:

Základné a stredné školy majú na cloudové služby pre zasielanie správ a spoluprácu veľmi špecifi cké požiadavky. Riešenie Offi ce 365 pre vzdelávanie tvorí bohatú kombináciu bezplatných online nástrojov zaisťujúcich bezpečnosť detí a zabezpečenie vzdelávacích inštitúcií.

Viac informácií na:

www.office365.sk www.office365.com

© 2010 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Tento dokument slúži iba na informatívne účely. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE NA INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO PREHĽADE ŽIADNE VÝSLOVNE UVEDENÉ ANI IMPLICITNE PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY.

- obsahuje Product Key a štítok COA
- neobsahuje inštalačné médium
- sťahovanie z www.office.com/productkeycard
- inštalácia na 1 počítač
- určená pre nové PC, licencia viazaná s PC
- licencia neumožňuje downgrade
- licencia neumožňuje zmenu jazykovej verzie
- aktivácia do 1 mesiaca od inštalácie
Home&Student
- inštalácia na 1 počítač v domácnosti
- obsahuje Product Key, štítok COA a médium
- inštalácia na 2 PC pre 1 užívateľa (pevné + prenosné PC)
- určená pre existujúce PC
- licencia neviazaná s PC
- licencia neumožňuje downgrade
- licencia neumožňuje zmenu jazykovej verzie
- aktivácia do 1 mesiaca od inštalácie
Home&Student
- inštalácia na 3 počítače v domácnosti
- 3 inštalácie pre 1 užívateľa (pevné, prenosné PC
a terminálový server)
- licencia neviazaná s PC
- umožňuje downgrade
- hromadná inštalácia, 1 inštalačný kľúč
- voľba jazykovej verzie
- elektronická licencia
- aktivácia do 1 mesiaca od inštalácie
- správa zmluvy na Volume Licensing Service Center

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
(0 hlasov)
×
×

Log in