Menu

Cenník služieb

Názov /popis služby Merná jednotka EUR s DPH
servis všeobecne Hodina 36,00 €
činnosť mimo firmy - PLUS (+) Hodina 4,00 €
servisná práca po 17:00 hod. a sviatky - PLUS (+) Hodina 10,00 €
diagnostika vadnej súčiastky Jednorazovo 5,00 €
zálohovanie údajov pri reinštalácii OS Jednorazovo 12,00 €
obnova stratených dát z pevného disku Hodina Dohodou
hľadanie driverov na internete za ks Kus 5,00 €
profylaktika jednorazovo 8,00 €
doprava / km km 0,24 €
Grafické a programátorské úpravy Hodina 36,00 €
Implementácia Office 365 (správa účtu, nastavenia, exchange ...) 1 účet 46,80 €
Správa online licencií (zmena, priradenie, odobratie ...) 1 účet 5,00 €
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in